Få gjennomslag for Skolekravet

Flere skoler har allerede innført bind og tamponger på skoletoalett, men vi har ennå en lang vei å gå. Akkurat du er en viktig del i kampen for å normalisere mensen.

Vi har laget en liten verktøykasse, inspirert av de mange som har vært med å kjempe fram reell endring i norske skoler. De fleste kan ikke gjøre alt dette, men alle kan gjøre noe.

Bli med, start samtaler og lag støy - sammen får vi til endring. Ja til gratis bind og tamponger på norske skoler!

  • Snakk om mensen! Skal vi få slutt på skammen, må vi prate om det! Snakk med folk du kjenner, del Skolekravet i sosiale medier, eller send inn din historie, anonymt om du vil, på skolekravet.no
  • Lag ditt eget stunt: Sett opp stand i kantina, kjør underskriftskampanje på din skole, heng opp plakater eller bruk sosiale medier. Mulighetene er mange, men å tenke utenfor boksen og være litt kreativ gir ofte best resultat.
  • Ta kontakt med ledelsen på din skole, og foreslå at skolen kjøper inn og gjør tilgjengelig bind og tamponger på jentetoalettene. Skolen kan gjøre avtale med renholdsfirma om at dette fylles på på lik linje med toalettpapir og såpe.
  • Bruk ungdomsrådet der du bor. Kommunen har ansvar for barne- og ungdomsskoler, fylkeskommunen har ansvaret for videregående skole. Alle kan sende inn forslag til sitt ungdomsråd i kommunen eller ungdommens fylkesting. Vi har skrevet et forslag under som du kan bruke som utgangspunkt.
  • Ta kontakt med lokalavisa. Journalister er ofte opptatt av ungdomsengasjement. Send en e-post til avisa og fortell om Skolekravet og hvorfor du mener det er viktig for akkurat din skole og lokalsamfunn. En annen mulighet er å skrive et debattinnlegg. Om du i tillegg har gjort noe konkret for å få gjennomslag for Skolekravet øker sjansen for å få noe på trykk.

Saksforslag:

Bakgrunn:

Hvert år får 30 000 jenter i Norge mensen for første gang. For mange er mensen fortsatt vanskelig å snakke om, og dette gjelder særlig for de yngste. Mange gruer seg til å gå på skolen når de har mensen, og enda fler synes det er flaut å kjøpe bind eller tamponger i butikken. En undersøkelse utført av Respons Analyse i 2022 viser at  77 % av jenter i alderen 16-24 år har opplevd ubehagelige situasjoner som følge av manglende tilgang på bind og tamponger på skolen eller studiestedet sitt. Alle skal føle seg trygge på skolen, og ingen skal føle på skam eller mangle det de trenger når de har mensen.

I Skottland og Frankrike er bind og tamponger gjort gratis og tilgjengelig for alle elever og studenter. I Norge er fylkene Nordland, Vestland, Trøndelag og Viken allerede i gang.

Tilgangen på bind og tamponger i skoletiden må derfor bli bli bedre. Dette bør finnes gratis og lett tilgjengelig på alle jentetoalett på skolene i [DIN KOMMUNE/FYLKE].