– Mensenfattigdom er et globalt problem

Millioner av jenter må slutte på skolen fordi de mangler bind og tamponger. UNICEF-ambassadør Penelope Lea mener gjenbrukbare tøybind kan bidra til å løse problemet.

I store deler av verden er mensen et tabubelagt tema, og flere nektes å delta i normale aktiviteter som bading, matlaging og undervisning. For mange har dette konsekvenser som varer livet ut. Jenter som går glipp av undervisning stiller ofte bakerst i køen resten av livet, og har ofte problemer med å sikre seg økonomisk videre i livet.

– Utdanning er en grunnleggende barnerettighet, og har veldig mye å si for hvilke muligheter man har i fremtiden. Det å ha tilgang på nødvendige mensprodukter gjør at flere får gå på skole, kan delta i samfunnet og føle trygghet og verdighet, sier Penelope Lea.

Penelope (17) er UNICEF-ambassadør, og har vært engasjert i klima- og miljøsaken siden hun var åtte år gammel. Nå ber hun det norske folk om å bidra i kampen mot mensenfattigdom.

Hjelp jenter i en sårbar situasjon

Tall fra UNICEF viser at det er seks ganger større sannsynlighet for at jenter blir giftet bort i ung alder dersom de ikke får fullføre ungdomsskolen.

– Vi har muligheten til å bidra og gjøre det lettere for mennesker som menstruerer, både i Norge og i resten av verden. Vi kan være med å spre kunnskap, informasjon og å gjøre samtalen rundt mens mindre tabubelagt og mer åpen. Det vi velger å gi oppmerksomhet får betydning.

Din hjelp kan gjøre en forskjell

UNICEF samarbeider med skoler, lokalsamfunn og regjeringer rundt om i verden for å gi informasjon om menstruasjon, få slutt på skadelige myter og tabuer og å gi jenter tilgang på bind og tamponger. Med din støtte kan vi gi flere vaskbare bind, og dermed hjelpe flere ut av mensenfattigdom. For hver donasjon vi får inn, donerer KIWI ett ekstra vaskbart bind.

Vi trenger gode, gjenbrukbare løsninger som vaskbare tøybind og menskopper, fordi disse i seg selv kan øke tilgjengeligheten på helt nødvendige produkter i utsatte områder, forteller Penelope.

Utfordringer også her hjemme

Selv om mensenfattigdom ikke rammer jenter i Norge, mener Penelope at også vi hadde vært tjent med mer åpenhet knyttet til temaet.

– Vi trenger sårt å sette fokus på helse og menstruasjons-problematikk. Både fordi det er viktig for oss som bor her, men også fordi vi ønsker å være et foregangsland innen likestilling. Vi må legge til rette for at de som menstruerer skal ha lik tilgang på mensenprodukter.

Penelope gir nå sin støtte til Skolekravet, en aksjon igangsatt av KIWI for å få myndighetene i Norge til å innføre gratis bind og tamponger på alle offentlige skoler og læresteder i landet.

– Tilgang på bind og tamponger på norske skoler vil utgjøre en stor forskjell for unge som menstruerer i deres hverdag og skolegang. Det vil bidra til at de som har slitt med å fokusere på skole og sosialt liv på grunn av mensen kan få det lettere.

På Skolekravets nettside har det kommet inn over 3000 historier fra hele landet. Penelope heier på de som har delt sine historier om saken, og tror dette vil bidra til økt åpenhet.

– Mensen har en direkte påvirkning på så mange mennesker, men det er allikevel ikke lett å snakke åpent om det. Når folk deler historiene sine gjør vi samfunnsdebatten mer mottakelig for flere stemmer, som igjen gjør det lettere å ha private samtaler om mensenhelse. I tillegg vil Skolekravet kunne bidra til å redusere skam knyttet til mensen, gjøre det mindre tabubelagt og gjemt, og dermed gjøre samtalen friere.