Hva er Skolekravet?

Skolekravet er et initiativ KIWI har igangsatt for å få myndighetene i Norge til å innføre gratis bind og tamponger på offentlige skoler og læresteder. Undersøkelser vi har gjort viser at hele 77 % av jenter i alderen 16-24 år har opplevd ubehagelige situasjoner som følge av manglende tilgang på bind og tamponger på skolen eller studiestedet sitt. Det mener vi er alt for mange! Med initiativet håper vi at flest mulig blir med og støtter opp, slik at kravet blir en realitet i 2023.

Hvert år får 30 000 jenter i Norge mensen for første gang. For mange er mensen fortsatt vanskelig å snakke om, og dette gjelder særlig for de yngste jentene. Tall fra vår undersøkelse viser at mange gruer seg til å gå på skolen når de har mensen, og enda fler synes det er flaut å kjøpe bind eller tamponger i butikken. Alle skal føle seg trygge på skolen, og ingen skal føle på skam eller mangle det de trenger når de har mensen. I Kiwi ønsker vi å bidra til å normalisere mensen.   

Norge er et av verdens mest likestilte land. Derfor mener vi at Norge også bør være et foregangsland i å gjøre bind og tamponger gratis og tilgjengelig for alle. Et første steg bør være å gjøre bind og tamponger tilgjengelig på læresteder. Når Frankrike, Skottland og flere andre land klarer det bør også Norge gå foran, slik vi har gjort i mange andre saker for å fremme kvinners rettigheter.